SESJA PRAC WŁASNYCH

Wiemy, że wielu dietetyków i specjalistów z zakresu medycyny zajmuje się tematyką żywienia najmłodszych dzieci. Chcielibyśmy, żebyście mieli możliwość podzielenia się wynikami swojej pracy, planami naukowymi i obserwacjami w trakcie Konferencji.

Do udziału w sesji prac własnych zapraszamy studentów, praktyków i naukowców, którzy chcą podzielić się swoją pracą w obszarze żywienia niemowląt. Zapraszamy wszystkich, których praca obejmuje tematykę żywienia, żywności dla niemowląt i małych dzieci ale też obszarów obszarów powiązanych z tą tematyką z innych dziedzin (np. położnictwo, pediatria, logopedia, fizjoterapia itd.)

Zgłoszenia do sesji prac własnych są już zamknięte!

TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ DO SESJI PRAC WŁASNYCH:

Od 22 czerwca do 31 lipca 2018 – zgłaszanie tematów prac własnych i przesyłanie abstraktów
Do 10 sierpnia 2018 – kwalifikacja do sesji prac własnych i przekazanie informacji uczestnikom, którzy
przesłali zgłoszenia do sesji prac własnych o formie wystąpienia

Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów z ważnych względów i do przyjęcia wybranych
zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sesji prac własnych.

 

kontakt z organizatorem: konferencja@malgorzatajackowska.com