HARMONOGRAM

Konferencja odbędzie się 22 września 2018 r. w Łodzi, w godzinach 9:00 – 18:00

Ramowy Plan Konferencji

9:00 – 9:45 Rejestracja

9:45 – 10:00 Powitanie i rozpoczęcie konferencji

10:00 – 11:00 lic. Dominika Musiałowska – Jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci przy pomocy aktywności fizycznej?

11:00 – 12:00 mgr inż. Monika Zielińska – Responsive feeding jako element profilaktyki zdrowotnej i kształtowania prawidłowych zachowań żywieniowych dzieci

12:00 – 12:30 przerwa kawowa

12:30 – 13:30 mgr inż. Iwona Kibil – Diety roślinne w żywieniu niemowląt i małych dzieci

13:30 – 14:30 sesja prac własnych I

14:30 – 15:30 przerwa obiadowa

15:30 – 16:30 sesja prac własnych II

16:30 – 17:30 mgr Aleksandra Charęzińska – Praca diagnostyczna i terapeutyczna z dziećmi które „nie chcą jeść”

17:30 – 18:00 Wyniki sesji prac własnych, zakończenie konferencji

 

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do planu konferencji